Nähtamatuse energia. Kuidas käitume siis kui kolleeg käitub päevast päeva inetult. Kas alati on vajalik võtta esivanemate pärand vastu ,kui sealt tuleb negatiivne pärand. Kuidas võtta vastu positiivne pärand.

Püha graal – puhastus rituaal. Kuidas tunnistada oma vigu ja kuidas need kustutada.

Hetkel koolitust ei toimu.